Witamy na stronie ProfiMedical
Kontakt: + (48) 32 730 32 23

Regulamin Strony

REGULAMIN STRONY

 

§ 1

 1. Właścicielem strony www.profimedical.pl [strona internetowa] jest Profimedical Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [właściciel] z siedzibą w Katowicach wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy pod numerem KRS 0000033518, posiadająca NIP 954-267-50-87.
 2. Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę.
 3. Oferta – oferta zamieszczona przez właściciela na stronie.
 4. Dane osobowe – informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przykładowo: nazwisko, adres, numer telefonu, data urodzenia, dane konta bankowego, adres IP.


§ 2  Postanowienia ogólne

 1. Operatorem strony internetowej www.profimedical.pl jest właściciel.
 2. Przeznaczenie strony: informacja o  produktowych właściciela, informacja o usługach prowadzonych przez właściciela.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze strony w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia strony, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw właściciela.
 4. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza pkt. 3 lub dopuszcza się działań opisanych w pkt 3, właściciel ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.


§ 3 Odpowiedzialność za treść

 1. Właściciel odpowiada jedynie za treści własne, które zostały zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.profimedical.pl.
 2. Informacje zamieszczane na stronie są aktualizowane w sposób staranny, jednakże właściciel nie udziela gwarancji za prawidłowość, kompletność i stałą dostępność strony.
 3. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany oferty internetowej, jej uzupełniania, skracania lub całkowitego wycofania. Nie gwarantuje także, że treści w ofercie internetowej są odpowiednie dla użytkownika i jego zapotrzebowania.
 4. Na stronie mogą być umieszczone linki do adresów internetowych, na których treść właściciel www.profimedical.pl nie ma wpływu. Za treści znajdujące się pod linkowanymi adresami odpowiada wyłącznie ich administrator.
 5. Właściciel zwraca się z prośbą o bezzwłoczne jego powiadomienie, jeśli użytkownik,  korzystając z linków umieszczonych na stronie, trafi pod adresy, których treści wydają się użytkownikowi wątpliwe. Usunięcie tego rodzaju linków nastąpi bezzwłocznie po uzyskaniu informacji o naruszeniu prawa przez treści adresów linkowanych. Oświadczenie to obowiązuje dla wszystkich linków znajdujących się na stronie właściciela.


§ 4 Obszar obowiązywania oferty

 1. Oferta internetowa właściciela jest przeznaczona dla obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i została sporządzona na podstawie polskiego prawa.


§ 5 Prawa autorskie

 1. Zawartość strony, w tym jej treść, jest chroniona jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronie zastrzeżone są na rzecz właściciela bądź partnerów branżowych.
 2. Żadna część strony (m.in. teksty, dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki) nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) bez zgody właściciela, chyba że regulamin stanowi inaczej.
 3. Ściąganie i kopiowanie treści znajdujących się na stronie jest dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku, chyba że w danym przypadku określono inaczej.
 4. Naruszenie praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w przepisach ustawy o prawie autorskim i  pokrewnych prawach, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeku cywilnego lub przepisach prawa prasowego.   

 

§ 6 Wskazówki techniczne

 1. Przy cyfrowym przetwarzaniu danych mogą wystąpić błędy.
 2. Używanie różnych przeglądarek i indywidualne ustawienia oprogramowania komputerowego mogą powodować różnice w wyświetlaniu treści strony internetowej.


§ 7 Ochrona prywatności

 1. Właściciel, będący administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), działa zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dba o ochronę danych osobowych użytkowników.
 2. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane przez właściciela w celu świadczenia usług, archiwizacji, a także w celach marketingowych usług i produktów, w celu poprawy jakości obsługi. Użytkownik korzystając ze strony nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych jeśli nie wyrazi zgody.
 3. Dane osobowe użytkowników są rejestrowane przy korzystaniu ze strony, a ich przechowywanie służy do wewnętrznych celów właściciela. Przechowywanie danych osobowych może służyć także do odpowiedzi na pytania użytkownika, realizacji zamówień użytkownika, udziału w konkursach oraz w celu technicznej administracji stroną.
 4. Szczegółowe dane osobowe, takie jak nazwisko, adres e-mail, adres domowy, nazwy użytkownika i hasła rejestrowane są tylko wtedy, gdy są konieczne w ramach zapytania, zamówienia lub rejestracji.
 5. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu do własnych danych osobowych, poprawiania danych, oraz skasowania. Skasowanie danych osobowych nastąpi także w sytuacjach wymienionych w obowiązujących przepisach ustawowych.
 6. Właściciel serwisu nie ma prawa do sprzedaży danych osobowych użytkowników.
 7. Udostępnienie oraz innego rodzaju przekazanie danych osobowych użytkowników osobom trzecim może nastąpić tylko wtedy, gdy będzie konieczne w celu realizacji umowy lub do celów rozliczeniowych albo ściągnięcia wynagrodzenia, lub w momencie wyrażenie na to zgody użytkownika. Wykorzystywanie w innych przypadkach jest niedozwolone. Właściciel może przekazać anonimowe dane użytkowania do celów badań marketingowych. Identyfikacja użytkowników jest przy tym wykluczona.
 8. Na polecenie właściwego urzędu właściciel ma może ujawnić dane w poszczególnych przypadkach, jeżeli jest to konieczne do celów przeprowadzenia postępowania karnego, zwalczania zagrożeń przez policję, wypełniania zadań ustawowych państwowych urzędów ochrony danych osobowych, państwowych służb wywiadowczych lub kontrwywiadu wojskowego, albo do dochodzenia praw własności intelektualnej.
 9. Na stronie używane są pliki ,,Cookies”. Są to pliki tekstowe, zapisywane ze strony na komputerze użytkownika. Ma to na celu pobieranie danych statystycznych o korzystaniu ze strony a także możliwość komfortowego użytkowania strony (np. rozpoznawanie wybranej wersji językowej). Używane cookies nie zawierają żadnych danych osobowych użytkowników. Ustawione cookies użytkownik może w każdej chwili skasować oraz korzystać ze strony bez używania cookies. Więcej informacji w polityce prywatności i cookies umieszczonej na stronie www.profimedial.pl
 10. Użytkownik ma prawo zapisać się na listę Newslettera. Właściciel będzie musiał pobrać i zapisać adres e-mail użytkownika. Adres e-mail użytkownika stosowany będzie wyłącznie w celu wysyłania Newsletterów, informujących o ofercie właściciela. Użytkownik może w każdym czasie wyrejestrować się z listy na stronie www.profimedical.pl po tym jego dane zostaną wykasowane.
 11. Użytkownik ma prawo uzyskania informacji o swoich danych osobowych , ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych. W przypadku pytań dotyczących ochrony danych mogą się Państwo uzyskać informacje pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Właściciel dokłada wszelkich starań w celu  prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, jednakże nie może zapewnić gwarancji, że strona działać będzie bez awarii.
 2. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do działalności strony, użytkownik może zgłaszać je właścicielowi poprzez wysłanie e-maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany  regulaminu .W przypadku takiej potrzeby aktualny regulamin będzie zamieszczony na stronie.

Szkolenia POC

Kontakt

Adres:
ul. Oswobodzenia 1,
40-403 Katowice
Tel:
+ (48) 32 730 32 23
Fax:
+ (48) 32 730 32 243
E-Mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

markerZnajdź nas na Google Maps

O nas

Jesteśmy jednym z największych dystrybutorów ultrasonografów na terenie Polski oraz dystrybutorem Sony Professional.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo szeroką gamę ultrasonografów, echokardiografów, sond oraz akcesoriów wiodących producentów urządzeń medycznych na świecie – Siemens, Philips, Sony Professional oraz General Electric.

 

Znajdź nas na: