Aparat USG Profimedical Epiq CVx

EPIQ CVx

Philips EPIQ CVx #thb-slidetype-60ccfdd8400ae .thb-slidetype-entry { color: #1879e4; } Dedykowany echokardiografii #thb-slidetype-60ccfdd840116 .thb-slidetype-entry { color:…
Aparat USG Profimedical Epiq CVx

EPIQ Elite

Philips EPIQ Elite #thb-slidetype-60ccfdd85d21e .thb-slidetype-entry { color: #1879e4; } Nowy wymiar USG PREMIUM #thb-slidetype-60ccfdd85d26f .thb-slidetype-entry…
Aparat USg Epiq 5

EPIQ 5

Philips EPIQ 5 #thb-slidetype-60ccfdd87154f .thb-slidetype-entry { color: #1879e4; } Całkowicie nowy, rewolucyjny sposób pracy z…
Aparat USG Philips Epiq 7 - zdjęcie

EPIQ 7

Philips EPIQ 7 #thb-slidetype-60ccfdd884b67 .thb-slidetype-entry { color: #1879e4; } Lepsze obrazowanie. Pewność prowadzenia zabiegów #thb-slidetype-60ccfdd884b98…