Philips EPIQ

7

Lepsze obrazowanie. Pewność prowadzenia zabiegów

Ultrasonograf EPIQ 7 jest wyposażony w najbardziej zaawansowaną architekturę, uwzględniającą wszystkie aspekty akwizycji i przetwarzania sygnału akustycznego. To prawdziwa ewolucja w kierunku niezrównanej jakości obrazowania ultradźwiękowego.

Innowacje

w obszarze echokardiografii

82% mniej czasu na akwizycję i analizę obrazu

HeartModel to nowa inteligentna aplikacja, która zapisuje zbiór danych 3D, dokonuje automatycznej detekcji jam serca i automatycznie wyznacza frakcję wyrzutową lewej komory (EF) i objętość lewego przedsionka. HeartModel oferuje zaawansowane, zautomatyzowane i powtarzalne wyniki, co przekłada się na skrócenie czasu wykonywania badań echokardiograficznych.

Skrócenie o 30% czasu trwania procedur

EchoNavigator pozwala połączyć atuty echokardiografii przezprzełykowej i obrazowania angiograficznego, co przekłada się na doskonałą wizualizację anatomii w czasie rzeczywistym. Funkcja SmartFusion umożliwia intuicyjne i szybkie prowadzenie przyrządów w objętości 3D, co pomaga postawić trafniejszą diagnozę.

Zdjęcia aparatu

Pewna diagnoza dla pacjenta.

Daj się zaskoczyć jakością

Zdjęcia kliniczne Philips Epiq 7. Sprawdź!

Aparat USG Philips Epiq 7 - zdjęcie kliniczne
Aparat USG Philips Epiq 7 - zdjęcie kliniczne
Aparat USG Philips Epiq 7 - zdjęcie kliniczne
Aparat USG Philips Epiq 7 - zdjęcie kliniczne
Aparat USG Philips Epiq 7 - zdjęcie kliniczne
Aparat USG Philips Epiq 7 - zdjęcie kliniczne
Aparat USG Philips Epiq 7 - zdjęcie kliniczne
Aparat USG Philips Epiq 7 - zdjęcie kliniczne
Udostępnij ten aparat